ஒளிப்படங்கள்

எமது இயக்க நிகழ்வுகள் – போராட்டங்களின் ஒளிப்படத் தொகுப்புகள்

 

அம்பேத்கர் முன் வைக்கும் சனநாயகம்

கர்நாடகாவில் தமிழர்கள் மீதான தாக்குதலை தடுத்திடக் கோரி மனித சங்கிலி 

ஆங்கிலவழிக் கல்வித் திணிப்பும் தனியார்மயமும்

தமிழகத்தின் கல்வி நிலையும் நமது எதிர்காலமும் – மதுரை கருத்தரங்கம்

பெயர் மாற்றம் கொள்கை அறிக்கை வெளியீடு