மதுரையில் “மரண தண்டனைக்கு எதிரான” கருத்தரங்கம்

மதுரையில் “மரண தண்டனைக்கு எதிரான” கருத்தரங்கம் 12 செப் 2015 மதுரை, சோகோ (கிருஷ்ணய்யர் அரங்கு) அரங்கில் நடைபெற்றது. ஏறக்குறைய 80 பேர் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.

ஒருங்கிணைப்பு:
இளந்தமிழகம்.இயக்கம், தமிழ்நாடு இளைஞர் இயக்கம், தமிழ்நாடு மாணவர் இயக்கம்.

நிகழ்வின் ஒளிப்பட பெட்டகம் கீழே:

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”மதுரையில் மரண தண்டனைக்கு எதிரான கருத்தரங்கம்”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *