தொடர்பிற்கு

இளந்தமிழகம் இயக்கம்

பழைய எண் 30 பி புதிய எண் 2,

எத்திராசு வளாகம்,

5ஆவது முதன்மைச் சாலை,

விசய நகர்,

வேளச்சேரி,

சென்னை – 600 042,

தமிழ்நாடு.

தொடர்பு எண் : +91-09894763812, +91-8939661119, +91-9840880737

மின்னஞ்சல் : ilanthamizhagam@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>