இலங்கையில் காணாமற் போகச் செய்யப்பட்ட தமிழர்கள் குறித்து பன்னாட்டு விசாரணை தேவை: ஐ.நா. அலுவலகத்தில் இளந்தமிழகம் கோரிக்கை

இலங்கை அரசால் காணாமல் போகச் செய்யப்பட்ட தமிழர்களின் நிலை குறித்து பன்னாட... Read More

“தமிழீழ ஏதிலியர்க்கு இடைக்காலக் குடியுரிமை வழங்குக” தமிழீழ ஏதிலியர் உரிமைக் கூட்டமைப்பு

தமிழீழ ஏதிலியர் உரிமைக் கூட்டமைப்பு -அறிமுகமும் நோக்கமும் தமிழ்நாட்டின் ... Read More

சுவாதி, நவீனாக்களுக்கு மட்டுமல்ல வித்யா, கலைச்செல்விகளுக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும்: ஐயா இராமதாசிற்கு இளந்தமிழகம் அறிக்கை!

ஐயா இராமதாசு அவர்களே, சுவாதி, நவீனாக்களுக்கு மட்டுமல்ல வித்யா, கலைச்செல்வ... Read More