சாதி ஆணவக் கொலைகளைத் தடுக்க அரசும் சமூகமும் செய்ய வேண்டியது என்ன?: திருச்சியில் இளந்தமிழகம் சார்பாக கருத்தரங்கம்

மார்ச் 14, 2016 அன்று தமிழகம் முழுவதையும் ஒருகாணொளிக் காட்சி அதிரவைத்தது. காதல... Read More

சாதி ஆணவக் கொலைகளைத் தடுக்க தனிச் சட்டம் தேவை: தமிழர் வாழ்வுரிமைக் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கூட்டமைப்பு சார்பில் கலந்தாய்வுக் கூட்டமும், செய்திய... Read More

”இந்தியக் கூட்டாட்சியியல்: அதிகாரப் பகிர்வா? குவிப்பா?” : பேரா. நாகநாதன் அரசியல் வகுப்பின் காணொளி

கடந்த ஞாயிறு (27 மார்ச்சு 2016) இளந்தமிழகம் இயக்க அலுவலகத்தில் ”இந்தியக் கூட்ட... Read More