சென்னை பெருவெள்ளம்: “எது மாற்று” என்ற விவாதத்தை நாம் அனைவரும் முன்னெடுக்க வேண்டும் – தோழர் செந்தில்

இளந்தமிழகம் இயக்கம் சார்பில், “சென்னைப் பெருவெள்ளம் : ஏன் வந்தது? எப்படி... Read More

பிரித்தானிய தமிழர் அமைப்புகள் இளந்தமிழகம் இயக்கம் இணைந்து கடலூரில் வெள்ள நிவாரணப் பணிகள்

பிரித்தானியாவில் இயங்கும் ஈழத் தமிழர் அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து தமிழகத்தி... Read More