வெள்ளமாக சூழ்ந்த மழை நீர், நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்கின்றோம் – இளந்தமிழகம் இயக்கம்

வடகிழக்கு பருவ மழையினால் சென்னை முழுவதும் மழை நீர் சூழ்ந்துள்ளது. ஏரி, ஆறு... Read More