தோழர் யூகோ சாவேசுக்கு செவ்வணக்கம் – “உலகமயமாக்கல் சூழலில் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் சோசலிசம்”

நாள்: 29-03-2013, வெள்ளி கிழமை மாலை 5 மணி இடம்: பெஃபி அரங்கம், தேனாம்பேட்டை உரை: தோழர... Read More