குணா கவியழகன் நூல்கள் அறிமுக நிகழ்வு

தோழர் குணா கவியழகன் எழுதிய ”நஞ்சுண்ட காடு”,”விடமேறிய கனவு” நூல் அறிமுக நிகழ்வின் ஒளிப்படத் தொகுப்பு..

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”குணா கவியழகன் நூல் அறிமுக நிகழ்வுப் படங்கள்”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *